fbpx

Каде може потрошувачите да поднесат потрошувачки приговор ако не се задоволни од производот или услугата?

Одговара Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачите на Македонија.

Согласно Законот за заштита на потрошувачи бидејќи е донесен во Ноември 2022 година, потрошувачите треба да знаат дека кога ќе купуваат одредени производи, користат услуги или користат јавни услуги, а се незадоволни од самиот производ или од квалитетот на услугата имаат право да поднесат потрошувачки приговор. Потрошувачкиот приговор се поднесува до трговците, односно до продавачите и давателите на услуги, давателите на јавни услуги и тие имаат обврска да го примаат вашиот потрошувачки приговор и во рок од 15 дена да ви одговорат на кој начин проблемот којшто го имате ќе биде решен.