fbpx

Како може да наплатам долг од фирма која повеќе од една година нема никаков прилив?

Одговара Елена Наковска од Коалицијата Сите за правично судење