fbpx

Како може да се побара заштита од Комисија за спречување и заштита од дискриминација?

Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.