fbpx

Колку изнесува надоместокот за згрижување деца со попреченост?

Одговара Валентина Димовска од СОС Детското село.

Кога имаме деца коишто се со попреченост или деца коишто имаат потреба од специјализирано згрижување тогаш згрижувачкото семејство согласно критериумите може да се сместат само две деца и доколку има едно дете сумата е 21. 275 денари месечно по едно лице, односно дете со попреченост и доколку има две деца тогаш е 18.549 денари месечно за едно дете со попреченост односно тоа е по два сума доколку во семејството има две згрижени деца.

Повеќе информации на бесплатниот телефон 075 277 447 и на веб страната www.zgrizuvanje.mk