fbpx

Што значи роднинско згрижување на деца?

Одговара Валентина Димовска од СОС Детското село.

Исто така, системот препознава и еден друг облик на згрижувачко семејство, односно роднинско згрижување доколку децата се останати без родителска грижа се згрижени во роднинско семејство значи остануваат во своето пошироко семејство. И во тој случај државата има предвидено надоместок кој ќе помогне на роднинскиот згрижувач во грижата, а тоа е ако има едно дете во семејството 11. 840 денари, доколку се две деца 29.518 денари месечно по дете. Доколку се три деца се 7.958 денари по згрижено дете, доколку се четири деца се 6.838 денари месечно по дете и ако се пет деца во роднинското семејство тогаш е 5.993 денари месечно по дете.

Повеќе информации на бесплатниот телефон 075 277 447 и на веб страната www.zgrizuvanje.mk