fbpx

Врз основа на кој документ се издава патен налог и како се исплаќа?

За службено патување во Македонија потребен е патен налог.

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија