Зошто токму сега агресивно се бара да се решат правата на ЛГТБ заедницата?

Зошто токму во овој момент толку агресивно се настапи за решавање на правата на ЛГБТИ заедницата?

Одговара Драгана Дрндаревска од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“