Тагови

Таг: плаќање

Дали за одржување на заеднички делови од комплекс згради се плаќа по станбена единица или од м2?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за...

Дали сметката за поправка на покрив што протекува се дели помеѓу сите станари или само оние што живеат на најгорниот кат?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за...

Дали треба да се плаќа цел износ за одржување на зграда ако никој не живее во станот?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за...

Кога еден долг се смета за застарен?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...

Зошто плаќаме месечен паушал за градинка кога децата се дома?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...