Дали смее работодавачот во замена за дневница за работа на празник на работникот да му даде слободен ден?

Дали смее работодавачот во замена за дневница за работа на празник на работникот да му даде слободен ден?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија