fbpx

Дали Агенцијата за одржување на зградата без да ги консултира станарите смее да ја покачи цената?

Дали Агенцијата за одржување на зградата без да ги консултира станарите смее да ја покачи цената?

Одговара Ракип Малоски од Регулаторна комисија за домување