Каква стратегија треба да има владата за домашните инвеститори?

Каква стратегија треба да има владата за домашните инвеститори?

Каква стратегија треба да има владата за домашните инвеститори?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)