Дали вработените во Македонски шуми треба да земаат иста плата како другите државни службеници или пак се зависни од остварувањето на производството?

Дали вработените во Македонски шуми треба да земаат иста плата како другите државни службеници или пак се зависни од остварувањето на производството?

Вработена сум во Македонски шуми како референт за план, анализа и инвестиции и развој. Од пред некоја година сме државни службеници каде на крајот на годината и не оценуваат. Прашањето ми е дали секој месец треба да земаме иста плата како сите останати државни службеници или пак да сме зависни од остварувањето на производството?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)

Të punësuarit në “Pyjet e Maqedonisë” a duhet të marrin rrogë të njëjtë si nëpunësit tjerë të shtetit?

-Si nëpunës të shtetit, përkatësisht si nëpunës administrativë sipas Ligjit të ri për të punësuarit në sektorin publik, dhe të Ligjit për nëpunës të administratës, dhe varësisht nga vendi i punës, punëtorja në këtë rast duhet të marrë rrogë si dhe nëpunësit tjerë të administratës në të njëjtin vend të punës dhe, gjithsesi, të dallueshme vetëm për nga kompensimet gjegjëse dhe shtesat e rrogës, si për shembull: puna në ndërrime, puna e kaluar, puna gjatë natës, nëse është, e të tjera.

Nëpunësit e administratës nuk janë të varur nga realizimi i prodhimit në institucionin ku punojnë, përveç nëse kjo nuk është e lidhur me mosplotësimin e detyrave të punës, për të cilën gjë pasojnë edhe masa disiplinore, jo rrallë të zbatuara edhe si dënim financiar nga rroga e punëtorit të administratës.