fbpx

Дали може едниот влез од зградата да има посебен куќен совет?

Дали може едниот влез од зградата да има посебен куќен совет?

Во новото видео ќе зборуваме за еден непроменлив факт – комшиите. Нашиот Марко вели дека со соседите не бива да се караме. Марко и #СамоПрашај повторно ги прескокнаа лавиринтите од ходници, врати и шалтери и овој пат ви носат одговори на комшиските прашања.  

Дали може едниот влез од зградата да има посебен куќен совет?
Watch the video

Во новото видео ќе зборуваме за еден непроменлив факт – комшиите. Нашиот Марко вели дека со соседите не бива да се караме. Марко и #СамоПрашај повторно ги прескокнаа лавиринтите од ходници, врати и шалтери и овој пат ви носат одговори на комшиските прашања.