fbpx

Каде може да се обратам доколку работодавачот не ми исплаќа додаток за минат труд?

Каде може да се обратам доколку работодавачот не ми исплаќа додаток за минат труд?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд