fbpx

Дали за фирма која не е активна и е во фаза на бришење од Централниот регистар треба да се поднесе завршна сметка?

Одговара Александра Павловска од Централниот регистар на Република Македонија