fbpx

Како да се постапува во услови на поплава со храната, водата за пиење и животните?

Одговара Николче Бабовски од Агенцијата за храна и ветеринарство.