fbpx

Како се врши надзор кои дрвја се сечат за огрев?

Одговара Ејуп Јаја од Државниот инспекторат за шумарство и ловство