fbpx

Кој е надлежен за носење одлука за сечење на дрвјата во централното градско подрачје и нивна продажба?

Одговара Ваљон Салиу од Град Скопје