fbpx

Која е постапката за воведување на броила (струјомери) во нов објект?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН Македонија