Локални проблеми и прашања

Колку често се прави контрола врз работата на рудниците?

Одговара Драган Димитровски од Државниот инспекторат за техничка инспекција...

Колку често се прави контрола врз работата на рудниците?

Одговара Драган Димитровски од Државниот инспекторат за техничка инспекција...

Каде да пријавиме угостителски објект кој не ги почитува прописите за работно време и музика во денови на жалост?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат...

Дали може полициски службеник да биде на листа на советници?

Одговара Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија...

Дали вработени во Државната изборна комисија може да бидат на листа на советници или во избирачкиот одбор?

Одговара Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија...

На избирачкиот список на мојата адреса има фантом лице. Каде треба да пријавам?

Одговара Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија...

Дали во патнички и товарни возила мора да има резервно тркало или може и боца со пена?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали постои закон со кој се регулира чувањето добиток и живина во градска средина?

Одговара Николче Бабовски од Агенцијата за храна и ветринарство...

Тагови

27 јули 2021

Како се врши увид во бараната информација откако ќе се поднесе барање за пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

23 јули 2021

Дали сопствениците на кучиња смеат да ги шетаат кучињата без поводник?

Одговара Димитар Терзиевски од Агенцијата за храна и ветеринарство. Кучето на соседот е постојано пуштено и без маска...