Правда

Зошто судиите на Врховниот суд за своите грешки не одговараат пред никого?

...

Зошто ние обичните граѓани кои не сме дел од ниедна партија не уживаме исти права како партиските активисти во државната администрација и слични работи поврзани со бенифициите кои партиите им ги овозможуваат на активистите?

...

Зошто (судиите) толку долго одолговлекуваат со решавање на предметите?

...

Зошто судиите не судат правилно според доказите?

...

Дали судот има простории, сали за одржување на кое било судење, за да влезат луѓето кои се заинтересирани за тој предмет?

...

Дали судиите и богатите соработуваат на сметка на сиромашните луѓе?

...

Зошто политиката ги поставува судиите, а не квалитетот на луѓето што треба да бидат судии?

...

Тагови

24 ноември 2016

Кога ќе се определи минималната плата на фармацефтите во Македонија кои се најдискриминирани од медицинската струка?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

24 ноември 2016

Зошто полицајци некогаш се однесуваат како криминалци?

Одговора Магдалена Лембовска од Аналитика, граѓанска организација која спроведе ...