Правда

Дали судиите и богатите соработуваат на сметка на сиромашните луѓе?

...

Зошто политиката ги поставува судиите, а не квалитетот на луѓето што треба да бидат судии?

...

Зошто судската администрација е толку голема, а тотално неефикасна?

...

Зошто не се казнуваат граѓаните со поскапи возила, а со помали се казнуваат дури и ако не направат прекршок. Дали имаат мито, дали имаат некоја корист?

Одговора Магдалена Лембовска од Аналитика, граѓанска организација која спроведе ...

Кога ќе се определи минималната плата на фармацефтите во Македонија кои се најдискриминирани од медицинската струка?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

Зошто полицајци некогаш се однесуваат како криминалци?

Одговора Магдалена Лембовска од Аналитика, граѓанска организација која спроведе ...

Тагови