fbpx

Каде да се обратиме за нeплатен работен стаж во периодот од 1997 до 2003?

Каде да се обратиме за нeплатен работен стаж во периодот од 1997 до 2003?

Одговара Весна Дишлиоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)