fbpx

Каде да се обратиме за нeплатен работен стаж во периодот од 1997 до 2003?

Одговара Весна Дишлиоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)