fbpx

Ако фирмата престане со работа дали за преостанатите денови одмор на вработените им следува некаков надоместок?

Доколку фирмата престане со работа, а ви остануваат 10 дена неискористен одмор за кои имате потврда, а договорот на определено време воедно ви истекува дали и која институција треба да исплати надоместок за тие денови годишен одмор?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд