fbpx

Како се утврдува висината на исплатата за боледување?

Одговараат од  Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.