fbpx

Каква е постапката едниот сопружник да ја преземе пензијата на другиот сопружник по неговата смрт?

Одговара Теодора Маријановска од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување