fbpx

Дали е одговорен ЈП „Водовод и канализација“ или корисникот за отстранување на дефект на водоводна цевка или вентил пред водомерот што се наоѓа во стан?

Одговара Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и Канализација – Скопје“