fbpx

Дали трошоците за поправката на олукот на зградата треба да ги покрие целиот влез или само ние бидејќи нашиот стан се поплави?

Пред 2 недели се поплавивме, верувам проблемот е во неисчистен олук. Дали поправката на олукот е на товар на целиот влез како тековно одржување или трошоците само нашиот стан треба да ги покрие?

Одговара Башким Алили од Регулаторна комисија за домување