fbpx

Сè што треба да знаете за бесплатната правна помош достапна за жртвите на родово базирано насилство

Дали секоја жртва на семејно и родово базирано насилство може да добие бесплатна правна помош или треба да исполнува одредени услови? Што е разликата помеѓу примарна и секундарна правна помош? Дали корисниците сами си бираат адвокат или им се доделува од Министерството?

Оливер Давидовски од Министерството за правда одговара на овие прашања и го објаснува процесот од поднесување на барање до добивање на бесплатна правна помош.