Живеам во зграда со шест влезови по осум станови. Сите влезови функционираат освен мојот. Не постои ни управител, ни заедница на станари. Што треба да направиме?

Одговора Сеад Личина од Регулаторната комисија за домување.