fbpx

Живеам во зграда со шест влезови по осум станови. Сите влезови функционираат освен мојот. Не постои ни управител, ни заедница на станари. Што треба да направиме?

Одговора Сеад Личина од Регулаторната комисија за домување.