fbpx

Дaли инспекторите знаат дека 90% од приватните фирми исплаќаат плата по 10.800 денари, а другите пари ги даваат во плико за да не плаќаат пензиско и здравствено, а работното време е по 10-15 часа?

Одговара Рубинчо Аризанкоски од Здружението Достоинствен работник - Прилеп