Права на потрошувачи

Дали имаат право од Водовод да ти ја исклучат водата за неплатени сметки?

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје...

Дали имаат право од Водовод да ти ја исклучат водата за неплатени сметки?

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје...

На кој начин може да променам неисправен водомер?

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје...

Што се постигнува со набавка на стандарди во една компанија?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за стандардизација...

За колку време застарува дело од осигурителна компанија во кое треба да се исплати долг земен од трето лице како оштета од сообраќајна несреќа?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

Купив телевизор кој се расипа за еден месец и цели три месеци е по сервиси. Дали треба да ми дадат нов доколку не можат да го поправат?

Одговара Мартина Грнчаровска од Организацијата на потрошувачи на Македонија...

Дали може не се платат казните за паркинг кои се водат како дневна паркинг карта и дали застаруваат?

Одговара Емил Лазаревски од Општина Центар...

Дали фирмите што даваат брзи кредити односно т.н. продавници за пари можат да блокираат сметка?

...

Тагови

22 мај 2021

Што ќе биде со нашите ваучери за туризам ако не се оствари турата за која сме платиле?

Одговара Мартина Грнчаровска од Организацијата на потрошувачи на Македонија...

16 мај 2021

Што е стандард?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за стандардизација...

16 мај 2021

Која е улогата на Институтот за стандардизација?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за стандардизација...

13 април 2021

Дали може да ми издадат дупликат фискална сметка?

Одговара Мартина Грнчаровска од Организацијата на потрошувачи на Македонија...