fbpx

Социјала

Дали работниот стаж влијае за добивање на семејна пензија?

Должината на работниот стаж секако дека влијае на висината на пензијата...

dali rabotniot staz vlijae za dobivanje na semejna penzija featured

Дали работниот стаж влијае за добивање на семејна пензија?

Должината на работниот стаж секако дека влијае на висината на пензијата...

na koja vozrast zenata moze da dobie semejna penzija featured

На која возраст жената може да добие семејна пензија

Согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, вдовицата се стекнува со право на семејна пензија доколку во моментот на смртта на брачниот другар има навршени педесет години живот...

dali vo sopstvena firma so eden vraboten po odenjeto vo penzija moze da se prodolzi so rabota vo istata so dogovor na delo featured

Дали во сопствена фирма со еден вработен, по одењето во пензија може да се продолжи со работа во истата со договор на дело?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.  Лицата по исполнување на условите за старосна пензија понатаму можат да засноваат договор на дело односно да бидат хонорарно ангажирани...

student vo germanija featured

Дали студент што користи семејна пензија може да ја изгуби ако три месеци сезонски работи во Германија?

Одговараат оф Фондот за пензиско и инвалидско осигурување...

dali ako penzioner raboti so dogovor na delo moze da ja izgubi penzijata intro

Дали ако пензионер работи со договор на дело може да ја изгуби пензијата?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

dali clen na zadolzitelniot fond moze da premine od eden vodrug penziski fond intro

Дали член на задолжителниот фонд може да премине од еден во друг пензиски фонд?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Сузана Бошковска – Златаревска од КБ Прво Пензиско Друштво...

kade moze da proveram kolku sredstva imam na mojata smetka vo vtoriot penziski stolb intro

Каде може да проверам колку средства имам на мојата сметка во вториот пензиски столб?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Сузана Бошковска – Златаревска од КБ Прво Пензиско Друштво...

Тагови

03 август 2023

Како може да проверам дали сум член во вториот пензиски столб?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Сузана Бошковска – Златаревска од КБ Прво Пензиско Друштво...

03 август 2023

Како да направам промена на личните податоци за да добивам извештај за пензиска заштеда?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Елизабета Коцев од КБ Прво Пензиско Друштво...

03 август 2023

Како да станам член во вториот пензиски столб?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Елизабета Коцев од КБ Прво Пензиско Друштво...

03 август 2023

Колку средства уплаќа мојот работодавец во вториот пензиски фонд по основ на пензиско и инвалидско осигурување?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Елизабета Коцев од КБ Прво Пензиско Друштво...

03 август 2023

Дали со зачленувањето во задолжителниот пензиски фонд во вториот столб ќе плаќам повеќе за пензиско и инвалидско осигурување?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Елизабета Коцев од КБ Прво Пензиско Друштво...

03 август 2023

Што ќе се случи со моите средства во задолжителниот пензиски фонд, доколку останам без работа?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229. Одговара Елена Биневска од КБ Прво Пензиско Друштво...